Đầu tư - từ đâu? Chiến lược bước vào thị trường cần những yếu tố nào? Trading & Investing?

  Thị trường tài chính

  Khi các nhà đầu tư lần đầu tiên tham gia vào thị trường chứng khoán, họ nghĩ đến việc mua và bán cổ phiếu nhanh chóng để kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Giao dịch bằng cách chuyển tài sản - như cổ phiếu - trên các khung thời gian ngắn hơn để kiếm lợi nhuận là một cách đầu tư, nhưng đó không phải là cách duy nhất. Các thương nhân đang cố gắng kiếm lợi từ những thay đổi ngắn hạn trên thị trường thông qua thay đổi vị trí thường xuyên bằng cách mua và bán cổ phiếu dựa trên một chiến lược và xu hướng cụ thể.
  ---
  Tham gia để lấy tài liệu tại group Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam - Vietnam Wealth Advisors (VWA): www.facebook.com/groups/CoVanTaichinhVietnam
  ---
  Chia sẻ từ Long Phan: www.facebook.com/long.phan1
  Khách mời Nguyễn Minh Tuấn: www.facebook.com/tuantreasury - CEO Công ty AFA Capital: afacapital.vn
  Liên hệ AFA Capital: bit.ly/AFACapital_formclient
  ----
  #đầutư
  - CGBA: #PhântíchTàichính và Kinh doanh toàn cầu: www.afa.edu.vn/phantichtaichinh/
  CGBA: Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu (Certified Global Business Analyst) là một trong hai chương trình chính thức theo chuẩn quốc tế của Viện Kế toán Quản trị công chứng Úc (CMA Australia).
  #CGBA là chương trình theo chuẩn phân tích của các quỹ đầu tư lớn trên thế giới, với sự kết hợp đặc biệt giữa phân tích tài chính và phân tích kinh doanh chiến lược nhằm giúp cho học viên được trang bị phương pháp phân tích toàn diện khi đánh giá một doanh nghiệp và một ngành kinh doanh.
  - FANPAGE AFA: bit.ly/378FQKM

  #Đầ#ư##đ#acirc#chiế#ượ#ướ#agrave##trường##những#ế##trading#amp#investing

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up