Truyền thông đã ảnh hưởng đến thị trường tài chính như thế nào?

  Thị trường tài chính

  Truyền thông đã ảnh hưởng đến thị trường tài chính như thế nào? Một chất xúc tác mạnh cho những điều phi lý trí!
  Các sự kiện thị trường quan trọng thường chỉ xảy ra nếu có sự đồng nhất trong tâm lý đám đông, và truyền thông là phương tiện thiết yếu để truyền bá điều đó.Những câu chuyện tin tức hiếm khi có tác động đơn giản và có thể dự đoán được trên thị trường. Ở một số khía cạnh, chúng có tác động ít hơn so với niềm tin chung của mọi người. Tuy nhiên, một phân tích cẩn thận cho thấy các phương tiện truyền thông đóng một vai trò quan trọng cả trong việc dọn đường cho các động thái thị trường lẫn thúc đẩy các động thái này.
  ???? Đoc thêm sách Lạc Quan Tếu - Robert Shiller (Nhận diện siêu bong bóng cơ hội làm giàu từ sự phi lý của thị trường): bit.ly/lac-quan-teu-tiki
  ???? Đăng ký kênh Youtube của Happy Live để xem thêm nhiều video hữu ích: bit.ly/youtube-happy-live
  ⭕️ Tham gia Cộng đồng Happy Live - Đầu tư tài chính & Thịnh vượng tại: bit.ly/cong-dong-happy-live
  #happylive
  #truyenthong
  #lacquanteu
  #philytri
  – Trích: Sách Lạc Quan Tếu – Robert Shriller, Chương 6: Phương tiện truyền thông –

  #truyề#ocirc#ng#đ#atilde#ảnh#ưởng#đế##trường#agrave#ch#iacute#nh#như#ế

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up