Dấu hiệu nhận biết thị trường tạo đỉnh. Những lưu ý cho nhịp tăng giá sau 9/2023.

  Thị trường tiền ảo

  Dấu hiệu nhận biết thị trường tạo đỉnh. Những lưu ý cho nhịp tăng giá sau 9/2023.
  - Một số dấu hiệu thị trường tạo đỉnh :
  + Xác định thị trường đang ở nhịp nào của chu kỳ tăng giá 2 năm ?
  + Tỷ lệ cho vay /VCSH các công ty chứng khoán đã căng cứng hay chưa?
  + Các cổ phiếu leader, đặc biệt nhóm chứng khoán và bất động sản đã phân phối ?
  ......
  - Những lưu ý nhịp tăng giá của thị trường sau 2/9/2023:
  +Chỉ số VNIndex chuyển sang 1 pha tăng giá mới thì dòng cổ phiếu dẫn dắt vẫn là dòng Leader thị trường:
  - Nhóm chứng khoán: Nhóm dẫn dắt nhịp này vẫn là những cổ phiếu đầu ngành như VCI, SSI, VND, SHS…. Mặc dù nhóm này đã có nhiều cổ phiếu tăng 100% và định giá P/B đang cao. Những cổ phiếu theo sau nhóm ngành chứng khoán sẽ có mức sinh lời vượt trội hơn, đó là những chứng khoán nhỏ vì dòng tiền tìm đến những cổ phiếu này khi nhóm leader không còn hấp dẫn: BMS, TCI, IVS ….
  - Nhóm bất động sản: Dòng tiền sẽ có sự phân hóa và cũng tương tự như nhóm chứng khoán, nhưng cổ phiếu tăng mạnh nhịp này sẽ những cổ phiếu có định giá thấp như: CMS, DC4, VPH, EVG…. Thay vì nhóm DXG, NLG, KDH, DIG….
  + Nhịp này dòng tiền cũng sẽ lan tỏa sang nhóm ngành sản xuất hoặc những cổ phiếu chu kỳ có giá cả hàng hóa hồi phục như: Thép, đường, Photpho, ure, vận tải biển, lương thực, thực phẩm…. Ở nhóm này định giá sẽ tiếp tục cao và ảo nhưng giá cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng do dòng tiền thị trường đổ vào mạnh như DCM, HPG, DGW, HAH……
  + Những mẫu hình theo sách giáo khoa sẽ hoạt động hiệu quả: Cốc tay cầm, W, nền giá phẳng…….
  #nhandinhthitruong

  #dấ##nhậ#biế##trường##đỉnh#những#ư#yacute#cho#nhị#ăng#gi#aacute#sau#9#2023

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up